ALLKO s.r.o.
Nová Ves 107, 569 24 Kunčina

:: Vše v souladu s přírodou
ALLKO s.r.o. Nová Ves
koše a bedýnky ze dřeva
Naše společnost byla založena v roce 1994 v Nové Vsi u Moravské Třebové. Hlavním výrobním programem naší firmy je výroba košů a bedýnek na ovoce a zeleninu. Zabýváme se také výrobou loupané dýhy a loubků v síle od 0,5 ­ 8 mm.
Na výrobu košů a bedýnek používáme jako vstupní surovinu topolovou kulatinu a bukové přířezy. Topolovou kulatinu zpracováváme pomocí loupacích strojů na dýhu, kterou následně sekáme, třídíme a sešíváme až na finální výrobek. Finální výrobky pak sušíme na konečnou vlhkost 15 %. Naše výrobky využívají všech předností, které dřevo jako přírodní surovina nabízí. Mezi hlavní přednosti patří:
  • zdravotní nezávadnost
  • udržování konstantní vlhkosti a teploty
  • stabilita při přepravě a skladování
  • následná recyklovatelnost
  • vícenásobné použití
 
 Tyto obaly přijmou přebytečnou vlhkost z ovoce a zeleniny, která se po dovozu do prodeje vrací zpět. Udržují také dlouhý čas stálou teplotu a tím zůstává zboží déle čerstvé.
 
Dřevěné obaly se vyznačují vysokou stabilitou, což zajišťuje optimální podmínky pro přepravu zboží a brání jejich poškození.
 
Dřevo je materiál, který se dá snadno recyklovat. Dá se využít na výrobu kompostu, štěpky pro dřevozpracující průmysl nebo jako palivo.
 
Vysoká kvalita našich výrobků umožňuje jejich vícenásobné použití, což výrazně sníží náklady na prodávané zboží.
 
Z toho je zřejmé, že naše výrobky vytvářejí optimální mikroklima pro uskladnění a přepravu ovoce a zeleniny. Naše výrobky odpovídají náročným evropským normám.
Obaly ze dřeva jsou upřednostňovány ve všech zemích EU.

Naše firma ALLKO je dceřinou společností firmy Obaly Blatná, s.r.o. Tato firma
je jedním ze zakládajících členů společnosti GROUP RECYKLING OF WOOD ( GROW Deutschland GmbH). Všechny naše výrobky jsou označeny touto značkou.

GROW garantuje:

  • výrobu v souladu s ochranou životního prostředí
  • výrobu bez použití prostředků na ochranu dřeva
  • použití materiálů, které jsou dále zužitkovatelné
  • organizaci při recyklaci obalů
   

ALLKO s.r.o. - Allko, výroba košů a bedýnek na ovoce a zeleninu, dřevozpracující průmysl, dřevovýroba, bedny, bedýnky, koše, obaly, dřevěné obaly, ekologická obaly, lísky, přepravky, krabičky, krabice, plata, dýha, loupaná dýha, loubky, topolová kulatina, bukové přířezy, allko, bedny, obaly, koše, bedýnky, dřevěný obal, přepravky, krabice, krabičky, plata, loupaná dýha, dřevovýroba, dřevozpracující průmysl, loubky, dýha, loubkové koše, bedýnky na zeleninu, bedýnky na ovoce